חבילת שירותי רואה חשבון לעמותות

שירותי רואה חשבון לעמותות

משרדנו מציע חבילת שירותי רואה חשבון לעמותות – חבילה מקיפה הכוללת, בין היתר,  טיפול מול רשויות המס ורשם העמותות, הנהלת חשבונות שוטפת, עריכת וביקורת הדוחות הכספיים של העמותה וייעוץ להנהלת העמותה מעת לעת כסיוע בהשגת מטרותיה.

עמותות, נדרשות לטיפול מיוחד השונה מטיפול בתאגידים אחרים. עמותות כפופות לחוק העמותות, והתקנות שחלות מכוח חוק זה. הן מפוקחות ע"י גוף נפרד (רשם העמותות), וכן, הדוחות הכספיים שלהן ערוכים בהתאם לגילוי דעת 69 – כללי חשבונאות ודיווח על ידי מלכ"רים. מעבר לכך, עמותות הן ייחודיות בכך שעניינן קידום מטרות לתועלת הציבור, שימוש בנכסי אחרים, והסתייעות בגופים ממשלתיים ובציבור לקידום מטרותיהן.
בגלל המאפיינים הייחודיים לה, נדרשת העמותה לניהול יעיל ואפקטיבי של משאביה, תוך מילוי הוראות החוק ושמירה על טוהר המידות.

השירותים כוללים בין היתר:

 • רישום עמותה ברשם העמותות
 • רישום העמותה במס ערך מוסף
 • רישום העמותה במס הכנסה
 • הנהלת חשבונות חד צידית או כפולה
 • עיבוד שכר והפקת תלושי שכר לעובדים
 • עריכה וביקורת דוחות כספיים שנתיים
 • סיוע בעריכת דוח שנתי מילולי
 • בחינת שעור הוצאות ההנהלה והכלליות מתוך המחזור השנתי בהתאם לתקרת האחוזים המותרים לצורך קבלת תמיכות שנקבעו ע"י החשב הכללי.
 • בחינת תשלומי שכר לחברי ועד לאור הוראת סעיפים 26א' וסעיף 33 (א)(2) לחוק העמותות.
 • סיוע בקבלת אישור ניהול תקין בהתאם לחוק העמותות, תש"מ-1980
 • סיוע והכנה לקראת ביקורת עומק של רשם העמותות
 • סיוע וייעוץ לשלושת המוסדות העיקריים בעמותה – אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת הביקורת.
 • הגשת מסמכים לרשם העמותות
 • טיפול בקבלת הכרה כמוסד ציבורי לצורך קבלת תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

פנה היום לקבלת הצעת מחיר עבור שירותיי ראיית חשבון לעמותות.
פגישת ייעוץ ראשונית חינם וללא התחייבות!

שירותים נוספים לעמותות:

שירותי ביקורת פנים
שירותי גוף מבקר מקצועי

קישורים מומלצים:

צרו קשר
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן