ביקורת פנימית וניהול סיכונים

שירותי ביקורת פנימית

משרד רואי חשבון רענן לוי ושות', מספק שירותי ביקורת פנים לגופים ציבוריים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות ומוסדות ללא כוונת רווח. למשרדנו מומחיות וניסיון נצבר בביצוע ביקורת פנימית לענפים שונים במשק.

מינויו של המבקר, חובותיו, סמכויותיו ועבודתו הינם בהתאם לחוק הביקורת הפנימית, חוק החברות וחוק העמותות. כמו כן המבקר פועל בהתאם לעקרונות ולהנחיות מקצועיות של איגוד המבקרים הפנימיים בישראל.

ביקורת פנימית במיקור חוץ

שירות זה נועד לשרת מבקרים פנימיים בתאגידים גדולים לצורך ביצוע עבודות ספציפיות בהתאם למתווה שהוגדר על ידם, ובהנחייתם.

מטרת הביקורת הפנימית

מטרת הביקורת הפנימית הינה לבחון האם פעילות הארגון הינה במסגרת המטרות לשמן נוסד, וכן לבחון האם פעילות זו נעשית על פי עקרונות של שמירה על החוק, קיום מנהל תקין, יעילות וחסכון.
הביקורת הפנימית הינה כלי ניהולי המסייע לקידום ומימוש מטרות הארגון. באמצעות כלי זה אנו מבצעים סקירה של התהליכים העסקיים המרכזיים בחברה, מאתרים מוקדי סיכון ופרצות בבקרה הפנימית, ומציעים מגוון אמצעי בקרה ופיקוח כדי להקטין את הסיכונים שאותרו למינימום הנסבל.

עבודת הביקורת

עבודת הביקורת הפנימית כוללת לפי העניין:
• מיפוי תהליכים עסקיים ומבנה ארגוני של התאגיד
• עריכת סקר סיכונים לשם איתור חשיפות- איתור מוקדי סיכון וחשיפות לסיכונים הנובעים מטעויות, מעילות, הונאות, עבירות על חוקים, בזבוז וחוסר יעילות.
• עריכת ביקורת חד פעמית או ביקורות תקופתיות על פי תכנית שנתית או רב-שנתית.
• ליווי וייעוץ להנהלה לצורך הקטנת סיכונים וחולשות שזוהו.

שלבים בביצוע ביקורת

ביצוע תוכנית הביקורת כולל את השלבים הבאים:
• תכנון הביקורת תוך התחשבות בממצאי סקר הסיכונים שנערך.
• עבודת שטח – ביצוע נהלי הביקורת הפנימית.
• עריכת ניירות העבודה וריכוז ממצאי הביקורת.
• כתיבת טיוטת דוח הביקורת והעברתו למבוקרים לצורך קבלת הערות.
• עריכת דוח ביקורת סופי תוך התחשבות בהערות ותגובות המבוקרים לדוח.
• הצגת הדוח בפני וועדת הביקורת
• מעקב אחר תיקון הליקויים שהוצגו בדוח.

שירותים נוספים:
בדיקת שכר עובדי קבלן בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
שירותי גוף מבקר בעמותות

צרו קשר
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן