שירותי בודק שכר מוסמך

בדיקת שכר ע"י בודק שכר בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

רקע

בתאריך 19 ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011. החוק נועד להגביר ולייעל את אכיפתם של דיני העבודה.
החידוש המרכזי בחוק מתבטא בהוספת האכיפה המנהלית בנוסף לאכיפה הפלילית והאזרחית. במסגרת האכיפה המנהלית ישוגרו התראות מנהליות ויוטלו עיצומים כספיים על מעסיקים ועל מנהלים באופן ישיר.
בנוסף החוק מטיל על מעסיקים המזמינים שירותי כוח אדם בתחומי השמירה, ההסעדה והניקיון את האחריות לשמירת זכויותיהם של עובדי הקבלן המועסקים אצלם. החוק קובע סנקציות אזרחיות ופליליות על מזמיני שירות ומנהלים של מזמיני שירות בגין הפרות חוקי עבודה ע"י קבלנים.
לסנקציות פליליות עשויות להיות משמעויות כבדות ביותר מאחר שהן עלולות להגביל השתתפות של ארגונים במכרזים מסוימים.

החוק מעניק הגנות למזמין השירות מפני האחריות המוטלת עליהם במידה וינקטו באמצעים על מנת למנוע פגיעה בזכויות עובדי הקבלן, ובכלל זה:

• הסתמכות על בדיקות שכר שנערכו על ידי בודק שכר מוסמך.
• התאמת מערך הסכמים מול קבלני כוח האדם להוראות החוק החדש.
• נקיטת אמצעים למניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן.

עד להכשרה ורישוי של בודקי שכר נקבעה הוראת שעה. בהוראת שעה נקבע כי למשך 18 חודשים, בדיקות של רואה חשבון מוסמך שנערכו לגבי 10% לפחות מהעובדים, לפחות אחת לתשעה חודשים, יבואו במקום בדיקות של בודק שכר מוסמך.

משרדנו מתמחה במתן שירותי ראיית חשבון ביקורת, ביקורת פנים, בדיקות שכר ומשאבי אנוש, ושירותי ייעוץ נלווים לחברות, בעלי עסקים, בעלי מקצועות חופשיים ומוסדות ללא כוונת רווח.
למשרדנו ניסיון רב בתחומי שכר וחוקי עבודה, במגוון תאגידים וגופים ציבוריים בעלי היקף משמעותי, לרבות:

• ביקורת פנים בנושא תשלומי שכר ונלוות ועמידה בחוקי עבודה.
• ליווי מוסדות ותאגידים במכרזי קבלני ניקיון שמירה וכח אדם.
• בדיקות שכר תקופתיות של קבלני שמירה, ניקיון וכח אדם.
• אישרי בודק שכר והפחתת עיצומים כספיים של משרד העבודה.

שירותי המשרד

1. בדיקת שכר בהתאם לתקנות להגברת האכיפה של דיני עבודה (בדיקות תקופתיות בידי בודק מוסמך).
במסגרת זו:
• ייערכו בדיקות מדגמיות בהתאם למפרט הקבוע בתקנות, בסיום הבדיקה יופק דוח בדיקה מפורט אשר מהווה אישור בדיקה על פי התקנות.
• ייסקרו ההסכמים מול קבלני כוח האדם והתאמתם לדרישות החוק החדש (דיווח יינתן להנהלה בנפרד).
• ייבחנו האמצעים בהם נוקטת החברה למניעת פגיעה בזכויות עובדי הקבלן(דיווח יינתן להנהלה בנפרד).

2. בדיקת שכר מורחבת

מטרת בדיקת השכר המורחבת הינה לספק למנהלי הארגון מידע על מידת הציות של הארגון לחוקי העבודה לגבי כלל המועסקים, ובכך לצמצם את החשיפה של הארגון ומנהליו , באופן אישי, בפני הליכים מנהלתיים ופליליים (וזאת בנוסף לחשיפה האזרחית של הארגון כלפי עובדים שזכויותיהם הופרו).

3. ביטול או הפחתה של עיצומים כספיים ממשרד העבודה

מתן אישורים  וסיוע בהגשת בקשות לביטול או הפחתה של עיצומים כספיים והתראות מנהליות ממשרד העבודה.

קישורים חשובים:

כל זכות – אתר תעסוקה וזכויות עובדים

בודק שכר מוסמך - רענן לוי
צרו קשר
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן