עובדים זרים בענף הבניין

שאלה

אני מעסיק עובדים בענף הבניין ומשלם את השכר באמצעות מדור התשלומים שבשירות התעסוקה.
אילו תשלומים אני חייב להשלים מעבר לתלוש השכר שמונפק באמצעות שירות התעסוקה?

תשובה

במקרה בו מדובר בעובדים תושבי הרשות הפלסטינאית והעסקתם בישראל מוסדרת בחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952 ובחוק עובדים זרים תשנ"א-1991, חייב המעביד הישראלי המעסיק עובד, תושב הרשות הפלסטינאית, בהבטחת זכויותיו הסוציאליות של אותו עובד – באמצעות הפרשות לזכות העובד במדור התשלומים שבשירות התעסוקה.

עם זאת הפרשות המעביד למדור התשלומים באות על חשבון הזכויות הסוציאליות אותן הן נועדו להבטיח והן אין משחררות את האחרון מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד הקבועות בדין.

מעביד בענף הבניין חייב לשלם ישירות לעובדיו המועסקים על בסיס יומי דמי חגים, קצובת הבראה, דמי כלכלה והחזר הוצאות נסיעה (זכויות סוציאליות הקבועות בהסכמים הקיבוציים לרבות ההסכם הקיבוצי בענף הבניין, אשר אינן מובטחות באמצעות הפרשה למדור התשלומים).

במצבים בהן ההפרשה למדור התשלומים על חשבון הזכות לחופשה שנתית (בשיעור של 4% מהשכר המדווח) איננה ממצה את זכותו של העובד לחופשה בשכר מכוח החוק – חייב המעביד לדאוג להשלמת זכותו של העובד לחופשה בשכר, ישירות מול העובד.

כך גם במקרים בהן הפרשות המעביד למדור התשלומים על חשבון הזכות לפנסיה אינן מגיעות להפרשה בשיעור של 6% מהשכר על בסיס תעריף שנקבע בענף הבניין – חייב המעביד בתשלום ההפרש בין גובה ההפרשה בה הוא חייב על פי ההסכם הקיבוצי בענף הבניין להפרשה בפועל למדור התשלומים על חשבון הזכות לפנסיה

מוגש ע"י עו"ד אילן קמינצקי – עו"ד בדיני עבודה, מחבר הספר סוגיות בדיני עבודה ומנהל אתר האינטרנט לזכויות עובדים ומעבידים

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן