ניכוי הוצאות אתר אינטרנט מהכנסה חייבת במס

הקמתם אתר אינטרנט ואתם לא בטוחים אם מותר לנכות הוצאות בדוח השנתי למס הכנסה? מקבלים דעות שונות ולא יודעים אילו הוצאות מוכרות למס הכנסה ואילו לא ניתן לנכות? המדריך הבא מפרט עבורכם את סוגי ההוצאות להן תידרשו בהקמה אתר, ואת הכללים ל ניכוי הוצאות אתר אינטרנט מהכנסה חייבת במס.

עידן אוטוסטרדת המידע

בעידן אוטוסטרדת המידע, כל חברה בינלאומית, ארגון ואפילו בעל עסק קטן או צריכים אתר אינטרנט לצרכי שיווק עצמי ולצרכי מיתוג. אתרי אינטרנט רבים מהווים את מקור ההכנסה העיקרי של בעליהם ובמקרים מסוימים אף את מקור ההכנסה היחיד.
ישנם אתרי אינטרנט מסוגים שונים: חלק מאתרי האינטרנט משמשים את הציבור לצורך קבלת שירותים כגון בנקים וחנויות אינטרנט וחלק מאתרי האינטרנט משמשים את החברה לצורך ארגון מידע ומתן שירות לקהל הלקוחות, כגון אתרי אינטרנט של חברות ביטוח ואחרים. בשל תפקידם של אתרי האינטרנט ביצירת הכנסה מכיר החוק בהוצאות הקמת האתר ותחזוקתו לצרכי מס.

כללים לניכוי הוצאות אינטרנט על פי עמדת רשות המיסים

עמדת רשות המיסים בנוגע להתרת הוצאות הקמה ותחזוקה של אתר אינטרנט פורסמה בחוזר משנת 2002. רשויות המס אף מבחינות בין סוגי ההוצאות השונות ומאפשרות ניכוי בהוצאות על פי יעד ההוצאה, תוך הבחנה בין הוצאה פירותית להוצאה הונית. הוצאה פירותית מוגדרת כהוצאה שמטרתה שימור הקיים, ואילו הוצאה הונית מוגדרת כהוצאה שיש בה כדי ליצור יתרון מתמיד.
רשויות המס מפרטות את ההוצאות על אתר אינטרנט אשר מוכרות במס וכן את אופן המיסוי של הוצאות אלו. אילו הוצאות הקמת אתר אינטרנט מוכרות לצרכי מס ואילו לאו?

רכישת דומיין

לשיטת רשות המסים, דומיין, או "שם מתחם", הינו נכס בלתי מוחשי ורכישתו מהווה השקעה הונית. יתרה מכך, הרשות סבורה כי לא ניתן לדרוש פחת בגין השקעה זו.

לטעמנו, עמדה זו מתייחסת למצבים בהם נרכש שם דומיין בעל ערך מהותי ובעלויות גבוהות במיוחד. דבר זה היה מקובל בעבר (בתחילת שנות ה- 2,000) אבל נדיר כיום, בעיקר משום השינויים הטכנולוגיים המתייחסים לחיפוש באינטרנט.
ככול שמדובר בתשלום חדשי עבור דומיין סטנדרטי, לרוב בעליות זניחות, תוכר ההוצאה במלואה, שכן לא מדובר ברכישת נכס אלה בעלות שנתית שוטפת עבור הזכות להשתמש בדומיין.

הקמת אתר האינטרנט

לשיטת רשות המיסים, הקמת אתר אינטרנט חדש ברשת הינו כיצירת תוכנה חדשה ולפיכך הינן הוצאות הוניות. הוצאות אלו דורשות היוון כנכס במאזן ויוכרו כל פני ארבע שנים כהוצאות פחת.
.יחד עם זאת, כאשר מדובר באתר תדמיתי שיווקי ניתן לתבוע את הוצאות ההקמה כהוצאות שיווק בשנה בה הוצאו, זאת בעקבות פסיקה שהתפתחה בעניין (בימ"ש עליון בעניין יעקובי – ניתן להכיר בהוצאות פרסום בשנה בה נוצרו אף כי לפירות הפרסום השפעה לתקופה החורגת משנת המס).

פרסום אתר האינטרנט

על פי הרשויות, הוצאות על פרסום אתר האינטרנט הינן ככל הוצאות פרסום אחרות ויחד עם זאת יש להבחין בין הוצאות פרסום המיועדות להשגת מוניטין (דהיינו נכס בלתי מוחשי) ובין הוצאות פרסום שוטפות. פרסום שהוא לצורך השגת מוניטין או פרסום בתחום חדש לא יוכרו לצרכי מס אולם פרסום לתחומים הקיימים בחברה יוכרו כהוצאות שוטפות.

תפעול שוטף של אתר האינטרנט

רשויות המס מכירות בהוצאות התפעול השוטף של אתר האינטרנט בדיוק כמו כל הוצאות שוטפות אחרות. בין התשלומים המוכרים לניכוי מס ניתן למנות את ההוצאות על עיצוב אתר האינטרנט, תשלומים לחברת התקשורת, תשלומים לספק האינטרנט עצמו, הוצאות על תיקוני תקלות שוטפות ותקלות טכניות שונות, תשלומים על עדכוני אתר ועוד.

שינויים ושדרוגים של אתר האינטרנט

אתרי אינטרנט רבים עוברים שינויים במהלך תקופת קיומם. בין שמדובר בעדכונים שוטפים ובין אם בשיפור מראה האתר, הרי שיש להתחשב במהות השינויים המבוצעים באתר האינטרנט. ככל שהשינויים באתר האינטרנט נועדו להשיג שיפור בהכנסות האתר או בשיפור המוניטין של החברה, ההוצאות לא יחושבו כהוצאות שוטפות אלא כהוצאות בעלות פחת.

ישנם מקרים בהם שינוי האתר כולל רפורמה במרכיבי האתר עצמו והרחבות של האתר לתחום חדש. במקרה זה יש להפריד בין ההוצאות ההוניות להוצאות הפירותיות ולחשב כל הוצאה בנפרד.

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן