ניהול ספרי חשבונות

ניהול ספרי חשבונות ע"י מי שאינו עוסק פטור

על פי הוראות פקודת מס הכנסה חובה על כול בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק.
הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), שנקבעו מכוח סעיף 130 לפקודת מס הכנסה, מפרטות את הכללים לניהול מערכת החשבונות בהתאם לאופי העסק, מספר המועסקים, מחזור המכירות ופרמטרים אחרים. מערכת חשבונות כוללת תיעוד פנים (תיעוד המופק ע"י העסק כגון: קבלות, חשבוניות, הזמנות, סרט קופה רושמת ), תיעוד חוץ (תיעוד שהתקבל מגורם חוץ כגון חשבוניות מספקים) וספרי חשבונות (פנקסים בהם נערכים רישומי תנועות כגון: ספר תקבולים ותשלומים, ספר תנועות מלאי).


להוראות מצורפות 16 תוספות (א'-ט"ז). כול עוסק נדרש לנהל את מערכת החשבונות על פי ההוראות בתוספת אליה הוא משתייך, למעט עוסק פטור כמפורט בהמשך.

להלן רשימת התוספות:
תוספת א' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי יצרנים.
תוספת ב' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי סיטונאים.
תוספת ג' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי קמעונאים.
תוספת ד' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי קבלנים.
תוספת ה' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי מקצועות חופשיים.
תוספת ו' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי רופאים.
תוספת ז' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי בתי ספר לנהיגה.
תוספת ח' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי בית ספר.
תוספת ט' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוחרי מקרקעין ומתווכי מקרקעין.
תוספת י' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוחרי רכב ומתווכי רכב.
תוספת יא' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי נותני שירותים ואחרים.
תוספת יב' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי חקלאים.
תוספת יד' – ניהול פנקסי חשבונות על ידי בעלי תחנות דלק.
תוספת ט"ו – ניהול פנקסי חשבונות על ידי סוכני ביטוח.
תוספת ט"ז – ניהול פנקסי חשבונות על ידי יהלומנים.

ניהול ספרי חשבונות ע"י עוסק פטור

בהתאם לסעיף 2א' להוראות ניהול ספרים עוסק פטור אינו חייב לנהל ספרים על פי התוספות. על עוסק פטור חובה לנהל:

  1. ספר קבלות או ספר פדיון יומי.
  2. תיק תיעוד חוץ (תיק בו נשמרים מסמכי ההוצאות שלו)

טיפים ודגשים

  1. אם אתה מנהל את מערכת החשבונות באמצעות מערכת ממוחשבת ודא כי התוכנה בה אתה משתמש מאושרת ע"י רשות המיסים.
  2. ניהול ספרי חשבונות נועד לאפשר לרשויות המס לבצע ביקורת ולאמת את הדיווחים של העסק. סטייה מהוראות ניהול ספרים עשויה, בהתאם לדרגת חומרתה, להביא לידי פסילת ספרים ואף לאישומים פליליים.
  3. אי רישום תקבול מהווה סטייה מהותית מהוראות ניהול ספרים. יש להפיק קבלה על כול תקבול מיד עם קבלתו, בין אם התקבל במזומן או המחאה, בין אם נתקבל בהמחאה דחויה או אשראי, ובין אם נתקבל כמקדמה על חשבון.
  4. במידה ואינך יכול לנהל את הפנקסים שנקבעו בהוראות ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה. בקשה זו צריכה לכלול פירוט של אותם הוראות שלא ניתנות ליישום , וכן הצעה חלופית של פנקסים ותיעוד.
  5. את פנקסי החשבונות, הרישומים ומסמכים אחרים הקשורים לניהול העסק יש לשמור במשך 7 שנים.
שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן