הטבות מס הכנסה בשל ילד נטול יכולת

 1. כללי
  סעיף 45 לפקודת מס הכנסה מעניק הטבות מס , בדרך של הענקת שתי נקודות זיכוי. ההקלה ניתנת ליחיד תושב ישראל, שהיה לו או לבן זוגו ילד נטול יכולת בשנת המס.
 2. הטבות מס בשל ילדים נטולי יכולת עד גיל 18
  שלושה קבוצות נכללות באוכלוסיית הזכאים:
  ילדים הסובלים משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי.
  ילדים הסובלים מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה.
  ילדים הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה.

2.1. ילד נטול יכולת הסובל משיתוק, מעיוורון או מפיגור שכלי
ההקלה תינתן עבור ילד שאובחן ע"י רופא מומחה כמשותק, כעיוור או כסובל מפיגור שכלי.
על הנישום להמציא אישור רפואי על גבי טופס 127 (תעודה רפואית לצורך זיכוי ממס).
תקופת הזכאות: מתאריך התחלת המחלה.
אישורים נדרשים: טופס 116א' , טופס 127

2.2. ילד נטול יכולת הסובל מפיגור התפתחותי עקב לקות למידה חמורה
הזיכוי ממס יינתן גם בגין ילדים שאובחנו כלקויי למידה מלווה בהפרעות קשב וריכוז (ADD) והיפר אקטיביות (ADHD).
להוכחת הזכאות יש להמציא אישור וועדת השמה של הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד.
מסלולים לחינוך מיוחד יחשבו: גן לחינוך מיוחד, בי"ס לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבי"ס רגיל ומסלול 07 בחטיבות העליונות.
הורים לא נדרשים להמציא אישור על לימוד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד.
תקופת הזכאות: משנת המס בה הופנה הילד לחינוך מיוחד ועד למעבר לחטיבה הבאה.
אישורים נדרשים: טופס 116א' , הודעה על החלטת וועדת השמה.

2.3. ילדים הסובלים מפיגור התפתחותי עקב מחלה קשה
הקלה ממס תוענק עבור ילד שהוכר ע"י הביטוח הלאומי כזכאי ל"גמלת ילד נכה" ומתקבלת בגינו גמלה, או שהינו זכאי ל"גמלת ילד נכה" אך אינו מקבל אותה בפועל מסיבות שונות – כגון קבלת סיוע אחר.
להוכחת הזכאות יש להמציא טופס 127 וכן העתק ההודעה מב"ל על זכאות לגמלה. במידה והביטוח הלאומי אינו מעניק את הגמלה בעבור הילד הנכה משום שהילד שוהה במוסד או מקבל סיוע אחר יש להציג אישור מתאים מהביטוח הלאומי.
תקופת הזכאות: בהתאם לתקופת הזכאות לגמלה שאושרה ע"י הביטוח הלאומי.
אישורים נדרשים: טופס 116א' , טופס 127, הודעה להורים מביטוח לאומי על זכאות לגמלת ילד נכה.

 1. הטבות מס בגין ילדים בגירים נטולי יכולת
  במקרים מסוימים ניתנת הקלה ממס להורה עבור ילד נטול יכולת שהינו בגיר (לאחר שמלאו לו 18).
  כ"ילד נטול יכולת" יחשב ילד בגיר שהתקיימו לגביו התנאים המצטברים הבאים:
  3.1. הילד סמוך לשולחן הוריו. מי ששוהה במסגרת מיוחדת כגון מוסד מיוחד יחשב גם הוא כ"סמוך לשולחן הוריו. בנסיבות מסוימות יראו כ "סמוך לשולחן הוריו" גם בגיר "נטול יכולת" שנישא לבן/בת זוג שגם הוא "נטול יכולת", ועדין תלוי בהוריו.
  3.2. על הבגיר/ה ובן/בת זוגו לעמוד במבחן הכנסה. ההכנסה החייבת השנתית של הבגיר/ה ובן/בת זוגו לא עלתה על 270,000 ₪ (בשנת 2014), ואם אין לו בת זוג, הכנסתו החייבת השנתית לא עלתה על 169,000 ₪ (בשנת 2014).
  3.3. הוא סובל מאחת הלקויות:
  3.1.1. שיתוק עיוורון או פיגור שכלי – בגיר שאובחן ע"י רופא מומחה בתחום כמשותק באחת מגפיו, או המחזיק בתעודת עיוור שהונפקה ע"י משרד התמ"ת, או שאובחן כסובל מפיגור שכלי ע"י משרד הרווחה, ייחשב ל"ילד נטול יכולת
  תקופת הזכאות: לצמיתות
  אישורים נדרשים: טופס 116א' , טופס (למשותק)127/תעודת עיוור(לעיוור)/אישור מהוועדה לאבחון של השירות לאדם המפגר במשרד הרווחה (לסובל מפיגור שכלי).
  3.1.2. פיגור התפתחותי עקב לקות למידה – מי שהופנה למסגרת של חינוך מיוחד ע"י וועדת השמה
  תקופת זכאות: עד לסיום חוק לימודיו בבית ספר תיכון.
  אישורים נדרשים: טופס 116א', הודעה להורים על החלטת וועדת השמה
  3.1.3. פיגור התפתחותי עקב מחלה קשה שגרמה לאי כושר להשתכר – בגיר שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר בשיעור של 74% לצמיתות ע"י המוסד לביטוח לאומי.
  תקופת זכאות: לצמיתות
  אישורים נדרשים: טופס 116א', הודעה מהביטוח הלאומי על זכרות לאי כושר השתכרות.
 2. אפוטרופוס לנטול יכולת
  אח או אחות שהוכר כאפוטרופוס של ילדלכל דבר ועניין ע"י בית המשפט, יהא זכאי להקלה כאשר ההורים אינם בחיים או אינם מתפקדים בגלל גילם המתקדם או מצבם הבריאותי.
שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן