הורחבה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה

בשנת 2013 הוטל "מס יסף" בשיעור 2% על סך הכנסתו החייבת של יחיד, מכול מקור שהוא, העולה על סכום של 811,560 ₪. על מנת לאכוף את הגביה של המס החדש, בעיקר על מי שהכנסתם אינו משכר או מעסק, נדרשה רשות המיסים להרחיב את חובת הדיווח בהגשת דוח שנתי למס הכנסה.

בתאריך 7 באוגוסט 2014 פורסמו ברשומות תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון)(תיקון),התשע"ד 2014. בעקבות התיקון נוספה חובת הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2013 ואילך במקרים הבאים:

-נישומים החייבים במס יסף- כאשר הכנסתו של אחד מבני הזוג עולה על 811,560 ש"ח (נכון לשנת 2013)
-נישומים שמחזור המכירות של ניירות ערך הנסחרים בבורסה, שאינם פטורים ממס, עולה על 811,560 ש"ח (נכון לשנת 2013). (נדגיש שמדובר במחזור מכירות ולא ברווח).

חשוב! התקנות חלות על שנת 2013, ומי שחייב בהגשת דוח שנתי למס הכנסה, על פי התיקון- חייב לעשות זאת עד ליום 31/12/14 (זאת לאחר הארכה שניתנה בעקבות התיקון).

שיתוף באמצעות:
מאמרים נוספים

חשבוניות באינטרנט

עוברים לחשבוניות באינטרנט, מתייעלים מבחינה עסקית כולם מסביבכם התחילו לעבור לחשבוניות באינטרנט, ואתם עדיין מתקשים לעשות את

קרא עוד »
שיתוף באמצעות:
דילוג לתוכן